skip to Main Content

Varning för bluffakturor!

  • 9 januari, 2015

Vi har nåtts av information om att våra kunder återigen drabbats av oseriösa företag som skickar så kallade bluffakturor, dvs. krav på betalning för en vara eller tjänst som inte är beställd eller levererats, med hänvisning till våra certifieringar. HarLäs mer

Qvalify önskar God jul & Gott Nytt År

  • 19 december, 2014

Ett händelserikt år lider mot sitt slut och för första gången i historien som Qvalify önskar vi alla kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul samt ett Gott Nytt År!

Qvalify inspekterar Göteborgsbyggnation med hjälp av drönare

  • 6 november, 2014

Qvalify har fått sitt första uppdrag som involverar UAV-inspektion. UAV står för Unmanned Aerial Vehicle, dvs en obemannad luftfarkost, vanligen kallad drönare. Det är en nybyggnation i Göteborgs där vi kontinuerligt ska ge visuella bilder och inspektioner under byggets gång.

Inspirerande och överraskande kunddag i Jönköping

  • 29 september, 2014

Den 26 september hölls den traditionella ”Kunddagen” på Elmiamässsan i Jönköping. Intresset var på förhand mycket stort och lokalen (med plats för 130 personer) blev ”knökad”. Under dagen avhandlades kommande nyheter gällande ISO 9001- och ISO 14001-standarderna. Båda är påLäs mer

Styrelsen beslutade: Bredare utbud och nytt namn!

  • 14 september, 2014

Dåvarande SFK Certifiering AB:s styrelse beslutade under sommaren 2014 att bredda verksamheten med två nya affärsområden: Oberoende granskning samt Kompetensutveckling. Samtidigt beslutades att bolaget skulle byta namn till Qvalify AB. Det nya namnet registrerades hos Bolagsverket den 9 september 2014.

Back To Top