Skip to content

Visa företagets engagemang för vårt samhälle och en hållbar utveckling med sociala ansvar SR – och genom en verifiering enligt ISO 26000.

Standarden ISO 26000 beskriver internationella rekommendationer för att göra din organisation mer hållbar. ISO 26000 vägleder dig i att bygga och leverera en långsiktig strategi för företagets sociala ansvar (SR), oavsett vilken typ av verksamhet du har. ISO 26000 kan hjälpa er att ta itu med allt från arbetsmetoder till miljöpolitik, hållbar utveckling och de samhällen du påverkar.

Vad är SR?

Socialt ansvar har blivit en av de viktigaste faktorerna för att mäta organisationens prestation hållbarhet och socialt ansvarstagande. SR (Social Responsibility) är en organisations juridiska och frivilliga plikt att ta hänsyn till dess sociala och miljömässiga konsekvenser av sina beslut och aktiviteter. Det är en strategi för företagsansvar. SR beskriver hur en organisation bidrar till hållbar utveckling, engagerar sig med sina intressenter och agerar etiskt.

 Vilka är fördelarna med ISO 26000?

  • Standarden hjälper dig att ta fram en tydlig strategi för socialt ansvar som är skräddarsydd för ditt företag
  • Detta hjälper er att hantera sociala eller miljöfrågor som är specifika för ditt företag på ett bättre sätt
  • En välfungerande SR-arbete bidrar till mer engagerade medarbetare och intressenter samt ett hållbarare samhälle
  • Er företag uppfattas som mer trovärdiga som en socialt ansvarig organisation

Låter det intressant?

Är detta intressant för er verksamhet och/eller om ni skulle vilja veta mer vänligen kontakta oss gärna på telefon 036-336 00 00 eller info@qvalify.se

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner