Skip to content

Verktyg för ett hållbart samhälle

En bra arbetsmiljö upplevs alltid positivt av de anställda, olika myndigheter och övriga intressenter. Ett systematiskt arbete för en bättre arbetsmiljö bidrar dessutom till att förbättra verksamhetens effektivitet, och därigenom även lönsamheten.

Arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen – fysiska som psykiska – bör naturligtvis åtgärdas så snart det är möjligt. Och med ett aktivt förebyggande arbete kan ni se till att problemen inte uppstår.

Du som får ett utmärkts stöd i arbetet med att förbättra er arbetsmiljö genom ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö – som ISO 45001:2018.

Qvalify har stor erfarenhet och mer än 20 års erfarenhet av att certifiera ledningssystem för företag och organisationer inom en mängd branscher. Vi är ackrediterade av Swedac att certifiera enligt ISO 45001:2018.

Fördelar med ISO 45001 arbetsmiljöledningssystem:

  • Bevisar på ni aktivt och systematiskt arbetar med förbättringar av arbetsmiljön
  • En signal om att ni följer gällande arbetsmiljölagar
  • Rekryteringen av kompetenta medarbetare underlättas
  • Medarbetarna för ett ökat engagemang i arbetsmiljöarbetet
  • Ökad goodwill bland kunder, ägare, försäkringsbolag, samhället etc.
  • Minskad risken för arbetsplatsolyckor och det lidande/kostnader som följer av sådana
  • Lägre försäkringspremier

 

Swedac Ackreditering

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner