Skip to content

Om du inte är nöjd med vårt jobb

Är det något i uppdraget vi genomfört som du inte är nöjd med – t ex ett beslut, en avvikelse eller en revision – kan du göra en anmälan om reklamation. Den ska vara skriftlig och postas till vårt huvudkontor alternativt e-postas till utveckling@qvalify.se. Du kan också fylla i formuläret nedan.

Din reklamation tas upp av Qvalifys ledningsgrupp, som utser en reklamationsansvarig som behandlar ditt ärende. Den reklamationsansvarige har inte deltagit i revisionen av ert företag eller organisation.

Den reklamationsansvarige kontaktar dig för att komplettera den skriftliga information som du lämnat. Efter noggrann bedömning av uppgifterna meddelas du skriftligen om reklamationen accepterats eller inte.

Om din reklamation inte accepterats av oss har du möjlighet att göra en överklagan. Detta ska meddelas oss skriftligt (samma adress som vid reklamationen). Vid en överklagan skickas din reklamation och vår reklamationsansvariges bedömning vidare till Kommittén för överklagan. Den är sammansatt av oberoende och opartiska ledamöter från olika branscher.

Kommittén för överklagan går igenom ärendet och fattar ett beslut som meddelas dig.

Reklamation i korthet

  • En reklamation ska göras skriftligt.
  • Vår granskning utförs av en person som inte deltagit i revisionen av ert företag.
  • Vårt beslut är skriftligt.
  • Eventuellt överklagande av vårt beslut skickas vidare till Kommittén för överklagan.
Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner