Skip to content

Verktyg för ständig förbättring

Ett systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för alla företag som vill förbättra sin verksamhet och  därmed kunna möta kundernas förväntningar. Och för att lyckas behöver ni stöd av ett standardiserat ledningssystem för kvalitet – som ISO 9001:2015.

Genom certifiering och regelbundna revisioner blir förutsättningarna att alltid leverera rätt kvalitet optimala. Och med en partner som reviderar med både kunskap och insikter om er verksamhet, ökar möjligheten att skapa fler nöjda kunder – och en bättre lönsamhet.

Qvalify är ackrediterade av Swedac och vi har mer än 20 års erfarenhet av att certifiera kvalitetsledningssystem för företag och organisationer inom en mängd branscher.

Fördelar med ISO 9001 kvalitetsledningssystem:

  • Ni riskerar inte att missa affärer från kunder som kräver att leverantörerna ska vara kvalitetscertifierade
  • Ni skapar en effektivare och därmed mer lönsam verksamhet
  • Kundernas förtroende för er ökar, vilket innebär färre kundrevisioner
  • Det ger allmänt ökad goodwill, externt och internt
  • Ni visar att ni aktivt och strukturerat arbetar med kvalitet
  • Era medarbetare får möjlighet att känna delaktighet och engagemang i kvalitetsarbetet

Genom samarbetspartners kan Qvalify även erbjuda certifiering enligt:

  • ISO 13485 (Ledningssystem för medicintekniska produkter)
  • Skogs- och spårbarhetscertifiering
  • ISO 3834 (Certifiering av kvalitetskrav för svetsning)
  • SS-EN 1090 (Certifiering – utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner)

Kontakta oss för mer information om ISO 9001.

 

De nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001

 

Swedac Ackreditering

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner