skip to Main Content

Kommun och kommunalt ägda företag köper in en mängd tjänster från externa leverantörer. Allt från jobb inom vatten och avlopp, underhåll och nybyggnad av vägar, till gräsklippning och plantering.

Med flera projekt och många leverantörer kan det vara svårt att veta om allt levereras till rätt pris och kvalitet.

Hur vet man att fakturan stämmer mot beställning och leverans, finns det en tydlig spårbarhet och kontroll?

Vi ger er en objektiv bild genom intervjuer, stickprov, granskar dokument och spårbarhet för att kontrollera utfört arbete. Vi kontrollerar även att era interna rutiner efterlevs.

Qvalify gör en oberoende granskning och vi ger kvalificerade råd och förslag på förbättring.

Kontakta gärna oss för en konkret offert för ett upplägg som passar just er.

Välkommen till Qvalify

Vår syn på granskning för offentlig sektor

Offentlig Sektor Oberoende Granskning
0
Antal Ackrediterade certifikat
<0dagar
Normaltid för offertsvar

 Gilla oss på Facebook

 Du hittar oss på LinkedIn

Copyright © 2014 Qvalify AB
Användarvillkor och Cookies

info@qvalify.se · 036-336 00 00

Back To Top