skip to Main Content

Certifiering av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Allt fler företag och organisationer har insett nyttan med systematiskt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det handlar inte bara om att kunna visa upp ett certifikat för sina kunder, utom om möjligheten till effektiv verksamhetsstyrning, kontinuerliga förbättringar och ökad lönsamhet.

Qvalify erbjuder certifiering av ledningssystem och utför revision enligt standarderna ISO 9001ISO 14001AFS 2001 samt ISO 45001. Vi är ackrediterade av Swedac och eftersom vi är en oberoende part kan vi även ge dig en ärlig bild av verksamhetens förmågor, resurser, risker – eller i stort sett vad som helst där du behöver en oberoende granskning.

Ytterst handlar våra tjänster om att höja ditt företags prestationsförmåga. Att bygga styrka inifrån, och veta att ni är kvalificerade att anta de utmaningar som ligger framför er.

Välkommen till Qvalify. For Successful Business.

Qvalify redo för Godkänd Bilverkstad

Nu är vi godkända att utföra certifiering (Årlig kontroll) enligt nya ledningssystemet Godkänd Bilverkstad!

Nu har vi lanserat nya Quno 2.0!

Qvalify har nu släppt en ny version av det unika rapporteringssystemet Quno. De tydligaste förbättringarna i Quno 2.0 är effektivare användning och ett modernare gränssnitt.

De nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001

Läs mer om vad som gäller för er som är certifierade enligt dessa standarder.

Ackrediterad certifiering

Certifiering

Med ett certifierat kvalitetsledningssystem ökar era möjligheter att bli mer effektiva och därmed mer lönsamma. Ett certifierat miljöledningssystem hjälper er att minska företagets miljöpåverkan, och ett certifierat arbetsmiljöledningssystem bidrar till en tryggare och trevligare arbetsplats.

Se film Läs mer
Oberoende granskning

Oberoende granskning

Anlita oss som en oberoende part för olika typer av inspektioner, verifieringar, kontroller, leverantörsbedömningar etc. Vi använder även drönare utrustade med bl a HD-Kamera, IR och 3D-skanner.

Se film Läs mer
Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Behöver du och dina kollegor bättra på er kompetens inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö? Vi erbjuder ett antal kurser inom dessa områden, dels i egen regi och i samverkan med olika partners.

Läs mer
Back To Top