skip to Main Content

Certifiering av ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet

Allt fler företag och organisationer har insett nyttan med systematiskt arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt informationssäkerhet. Det handlar inte bara om att kunna visa upp ett certifikat för sina kunder, utom om möjligheten till effektiv verksamhetsstyrning, kontinuerliga förbättringar och ökad lönsamhet.

Qvalify erbjuder certifiering av ledningssystem och utför revision enligt standarderna ISO 9001ISO 14001AFS 2001, ISO 45001 samt ISO 27001. Vi är ackrediterade av Swedac och eftersom vi är en oberoende part kan vi även ge dig en ärlig bild av verksamhetens förmågor, resurser, risker – eller i stort sett vad som helst där du behöver en oberoende granskning.

Ytterst handlar våra tjänster om att höja ditt företags prestationsförmåga. Att bygga styrka inifrån, och veta att ni är kvalificerade att anta de utmaningar som ligger framför er.

Välkommen till Qvalify. For Successful Business.

Falska fakturor i omlopp

Dessvärre har vi fått många signaler på att ett företag som utger sig för att heta ISO International med säte i Stockholm skickat ut falska fakturor till certifierade företag.

Nu är Qvalify ackrediterade för certifiering av ISO 27001

Sedan 17 april är vi ackrediterade att utföra certifieringar enligt ISO 27001:2017 – Ledningssystem för informationssäkerhet. 

Qvalify redo för Godkänd Bilverkstad

Nu är vi godkända att utföra certifiering (Årlig kontroll) enligt nya ledningssystemet Godkänd Bilverkstad!

Ackrediterad certifiering

Certifiering

Med ett certifierat kvalitetsledningssystem ökar era möjligheter att bli mer effektiva och därmed mer lönsamma. Ett certifierat miljöledningssystem hjälper er att minska företagets miljöpåverkan, och ett certifierat arbetsmiljöledningssystem bidrar till en tryggare och trevligare arbetsplats.

Se film Läs mer
Oberoende granskning

Oberoende granskning

Anlita oss som en oberoende part för olika typer av inspektioner, verifieringar, kontroller, leverantörsbedömningar etc. Vi använder även drönare utrustade med bl a HD-Kamera, IR och 3D-skanner.

Se film Läs mer
Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Behöver du och dina kollegor bättra på er kompetens inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö? Vi erbjuder ett antal kurser inom dessa områden, dels i egen regi och i samverkan med olika partners.

Läs mer
0
Antal Ackrediterade certifikat
<0dagar
Normaltid för offertsvar

 Gilla oss på Facebook

 Du hittar oss på LinkedIn

Copyright © 2014 Qvalify AB
Användarvillkor och Cookies

info@qvalify.se · 036-336 00 00

Back To Top