skip to Main Content

Qvalify erbjuder såväl öppna, schemalagda kurser som företagsinterna kurser. De flesta kurser vänder sig i första hand till dig som är ansvarig för, eller samordnare av ledningssystem inom inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Men vi har även kurser som vänder sig till exempelvis internrevisor, chefer och fackliga representanter.

Schemalagda kurser

Internrevisionsutbildning
aug30
sep13
okt04
okt11
nov08
nov29
dec07

Internrevisionsutbildning enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 på plats/distans

Denna utbildning riktar sig till dig som är ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet…

Läs mer
Grundkurs iso9001 och iso14001
sep01
sep15
okt06
okt13
nov10
nov23
dec15

ISO 9001 & ISO 14001 Grundkurs på plats/distans

Denna utbildning kommer ge dig grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi kommer i denna utbildning ge er insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet- och miljö. Deltagarna kommer ges kunskap i kvalitetslednings- och miljöledningsprinciperna, vad förenar dem och vad skiljer dem åt? Hur kan ledningen stötta kvalitets- och miljöarbetet?
Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
sep08
nov09

Grundutbildning enligt ISO 45001:2018

Denna utbildning kommer ge dig grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001:2018 Vi kommer i denna utbildning ge er insikt i…

Läs mer
Kurser certifiering
sep21
nov23

Internrevisionsutbildning enligt FR2000:2022

Qvalify AB erbjuder Grundkurs i Internrevision enligt FR2000:2022 Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer…

Läs mer

Företagsinterna kurser

Kurs ledningssystem certifiering
Arbetsmiljö

Utbildning ISO/PAS 45005 – Hur hantera pandemin COVID-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

ISO/PAS 45005 som är en guideline i hur hanterar arbetsmiljörisker i samband med COVID-19 pandemin. Målet med standarden är att hjälpa verksamheter att hantera pandemirelaterade arbetsmiljörisker för att skydda medarbetare, kunder och andra intressenter under en pågående pandemi.
Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
Övriga

Qvalify bjuder in till öppen kurs – Hur kan Godkänd Bilverkstad hjälpa dig att få nöjdare kunder och en mer lönsam och säker verkstad

Qvalify ger här en möjlighet att, utan kostnad, delta i en halvdags utbildning innehållande Godkänd Bilverkstad Målet med utbildningen Förbättrad…

Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
Övriga

Kostnadsfritt seminarium i ledningssystem för ”visselblåsning”

Med regeringens beslut om den nya lagen om visselblåsning blir det lättare för personer som stöter på missförhållanden i arbetet…

Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
Övriga

Kostnadsfritt seminarium i avtalsuppföljning

.Vill ni bli bättre och se vilka möjligheter som finns med en systematisk avtalsuppföljning? Föredragshållarna i detta seminarium delger erfarenheter…

Läs mer
Back To Top