skip to Main Content

Qvalify erbjuder såväl öppna, schemalagda kurser som företagsinterna kurser. De flesta kurser vänder sig i första hand till dig som är ansvarig för, eller samordnare av ledningssystem inom inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Men vi har även kurser som vänder sig till exempelvis internrevisor, chefer och fackliga representanter.

Schemalagda kurser

Internrevisionsutbildning
maj10
jun14

Internrevisionsutbildning enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 på distans

Denna utbildning riktar sig till dig som är ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet…

Läs mer

Företagsinterna kurser

Grundkurs iso9001 och iso14001
KvalitetMiljö

ISO 9001 & ISO 14001 Grundkurs på distans

Denna utbildning kommer ge dig grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi kommer i denna utbildning ge er insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet- och miljö. Deltagarna kommer ges kunskap i kvalitetslednings- och miljöledningsprinciperna, vad förenar dem och vad skiljer dem åt? Hur kan ledningen stötta kvalitets- och miljöarbetet?
Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
Arbetsmiljö

Utbildning ISO/PAS 45005 – Hur hantera pandemin COVID-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

ISO/PAS 45005 som är en guideline i hur hanterar arbetsmiljörisker i samband med COVID-19 pandemin. Målet med standarden är att hjälpa verksamheter att hantera pandemirelaterade arbetsmiljörisker för att skydda medarbetare, kunder och andra intressenter under en pågående pandemi.
Läs mer
Kurs certifiering iso45001
Arbetsmiljö

Grundutbildning enligt ISO 45001:2018 på distans

ISO 45001 (arbetsmiljöledning) ersätter tidigare OHSAS 18001. Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna…

Läs mer
Back To Top