Skip to content

Qvalify erbjuder öppna, -schemalagda, och företagsinterna utbildningar samt utbildningar on demand. De flesta utbildningarna vänder sig i första hand till dig som är ansvarig för, eller samordnare av ledningssystem inom kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Men vi har även utbildningar som vänder sig till exempelvis internrevisor, chefer och fackliga representanter.

Schemalagda utbildningar

(dessa utbildningar går även att få som företagsinterna)

Internrevisionsutbildning
maj28
jun04
aug27
sep18
okt02
okt28
nov21
dec10

Internrevisionsutbildning enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 på plats/distans

Denna utbildning riktar sig till dig som är ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet…

Läs mer
Grundkurs iso9001 och iso14001
maj30
aug29
sep17
okt11
okt30
nov20
dec12

Grundutbildning enligt ISO 9001 & ISO 14001 (på plats/distans)

Denna ISO-utbildning kommer ge dig grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi kommer i denna…

Läs mer
Kurser certifiering
jun10
nov11

Internrevisionsutbildning enligt FR2000:2022

Qvalify AB erbjuder Grundkurs i Internrevision enligt FR2000:2022 Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer…

Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
sep12

BAM – ”Bättre ArbetsMiljö”

Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbetet med följande teman: ·         Samverkan, regler och roller ·         Riskhantering…

Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
okt14

SAM – ”Systematiskt ArbetsMiljöarbete”

Denna utbildning ger en praktisk vägledning till hur man driver ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete i sin verksamhet. Viktiga moment är…

Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
okt21

Grundutbildning enligt ISO 45001:2018

Denna utbildning kommer ge dig grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001:2018 Vi kommer i denna utbildning ge er insikt i…

Läs mer
Kurs ledningssystem certifiering
nov18

OSA ”Organisatorisk och Social Arbetsmiljö”

Denna Utbildning ger en praktisk introduktion till vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för verksamheter. Målet med…

Läs mer

On Demand -utbildningar

Interaktiva utbildningar som du gör när det passar dig.

Internrevisionsutbildning

On demand – Internrevisor

Utbilda dig till internrevisor Har du behov av att utbilda dig själv eller dina medarbetare inom KMA-arbetet men känner att…

Läs mer
Grundkurs iso9001 och iso14001

On demand – Introduktion till ISO 14001

ISO 14001 och miljöcertifiering Har du behov av att utbilda dig själv eller dina medarbetare inom KMA-arbetet men känner att…

Läs mer
Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner