skip to Main Content

Miljölagstiftning

Kurs ledningssystem certifiering
  • Kurstillfällen

    • 2 feb 09:00 – 16:00 På distans via Teams
  • Miljö

Kursbeskrivning

Utbildningen ger en genomgång av de viktigaste punkterna i miljölagstiftningen och hur den berör olika typer av verksamheter.

 

Syfte med utbildningen

Syftet är att skapa en förståelse för hur miljölagstiftningen är uppbyggd och vad det innebär för den egna verksamheten.

 

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagaren ha:

·         grundläggande kunskaper om miljölagstiftningen och dess uppbyggnad

·         förståelse för hur det påverkar den egna verksamheten och hur det berör ens verksamhet i praktiken

 

Målgrupp

Målgruppen är chefer, och andra som har en roll i miljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor).

Inga förkunskapskrav.

 

Kursinnehåll

De allmänna hänsynsreglerna
Naturvård och annan markanvändning
Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
Kemikalier och avfall
Brandfarlig och explosiv vara
Farligt gods
Tillsyn
Miljöbalkens straff- och sanktionssystem
Laglistor och efterlevnadskontroll

Kursledare: Lars Björkeström
Anmälan är bindande
Utbildningen genomförs på distans via microsoft teams
Inbjudan till utbildning kommer ca 1-2 veckor innan utbildningstillfället.

 

 

Kursanmälan

Använd formuläret nedan eller maila oss på utbildning@qvalify.se

Läs mer om förmåner samt anmälan på sfk.se

Ange ev. rabattkod

Datum*


Antal*
På distans via Teams 5 400,00kr Slutsålt

Fyll i namn och e-post för ev. övriga deltagare.

Antispamfråga

*Obligatoriska fält
Ev. rabatt dras av på fakturan

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner