Skip to content

Anmälan

Kursanmälan kan göras direkt på vår webbplats under respektive utbildning alternativt via e-post till utbildning@qvalify.se telefon 036-336 00 00.

Bekräftelse

Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Tider

De flesta utbildningar pågår mellan kl 09.00 och 17.00 om inte annat angivits. Tid och datum anges alltid på bekräftelsen.

Priser

Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Samtliga priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Betalningsvillkor

Kurserna faktureras ca 14 dagar före kurstillfället om inget annat anges. Betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt vid var tid gällande påminnelseavgift.

Öppet köp och bytesrätt

Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kurs-/seminariestart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan då erhålla bytesrätt och delta vid något annat tillfälle inom ett år, till motsvarande värde, eller ge din plats till en kollega. All av- och ombokning skall ske skriftligt till utbildning@qvalify.se och bekräftas av Qvalify.

Qvalify förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra kursdatum för enstaka kurser/seminarier. Avbokning från Qvalify sker senast 14 dagar före kursstart.

Välkommen!

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner