skip to Main Content

ISO 9001 & ISO 14001 Grundkurs på distans

ISO 9001 & ISO 14001 Grundkurs på distans
 • KvalitetMiljö

Denna utbildning kommer ge dig grunderna i kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi kommer i denna utbildning ge er insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet- och miljö.
Deltagarna kommer ges kunskap i kvalitetslednings- och miljöledningsprinciperna, vad förenar dem och vad skiljer dem åt? Hur kan ledningen stötta kvalitets- och miljöarbetet?

Kurspresentation

Du kommer genom denna kurs få kunskap om innehållet i ISO 9001:2015 samt ISO 14001, kännedom om processorientering samt fördelar andra verksamheter uppnått genom ett seriöst arbete med arbete genom ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Hur ISO 14001 behandlar metodiken från organisationens omvärld och förutsättningar, verksamhetsstyrning till uppföljning av genomförda åtgärder samt vad en certifiering kan tillföra.

Genom vår expertis kring ISO 9001 och ISO 14001 kommer kursen inriktas mot vad vi anser ledning, kvalitets- miljöledning och andra funktioner i dagens verksamheter behöver ha kompetens kring för att i förlängningen uppnå överordnade strategier, infria intressentkrav, konkurrenskraft osv.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig företagsledare, kvalitets- och/eller miljöansvarig, ledningsrepresentanter eller till dig som på annat sätt behöver denna kunskap.

Exempel ur innehållet

 • Introduktion kring ledningssystem
 • Strukturen i ISO 9001 och ISO 14001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
 • Nya kvalitets- och miljöledningsprinciperna.
 • Fokusexempel på avsnitt i standarderna:
  • Organisationens förutsättningar
  • Hantering av risker och möjligheter
  • Vad är en miljöaspekt, livscykelperspektiv
  • Bindande krav
  • Utvärdering av prestanda
  • Intern revision
  • Ledningens genomgång
 • Processorientering
 • Ledningssystemets integration med affärsprocess
 • Diskussion och exempel på tolkningar

Längd: 1 dag

Kursavgift: 4 900 kr exkl. moms
Kursen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 9001 ISO 14001.

I kurspris ingår kursdokumentation.

Anmälan är bindande.

Kurslokaler

Jönköping
Qvalify AB
Klubbhusgatan 13
Jönköping

Stockholm
Qvalify AB
Gustavslundsvägen 143 (Alvik Strand)
167 51 Bromma

Göteborg (Mölndal)
Qvalify AB
Aminogatan 34
431 53 Mölndal

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top