Skip to content

Hur efterföljs egentligen era riktlinjer för märkesidentitet och olika koncept ”ute på fältet”?

Kraften i ert varumärke bygger på att organisationen i alla led kan leverera en sammanhållen, pålitlig varumärkesupplevelse. Motsatsen, ett inkonsekvent och slarvigt beteende gentemot organisations direktiv, skadar varumärkets rykte. I förlängningen kan det påverka såväl förtroende som försäljning negativt.

Att säkerställa varumärkes- och konceptefterlevnad i hela organisationen är därför av stor vikt. Detta är ofta en utmaning, inte minst för företag med utlokaliserad verksamhet och som representeras exempelvis genom återförsäljare eller liknande.

Revisioner och kontroller

Qvalify utför revisioner och kontroller av processer inom märkesidentitet och koncept, vilket exempelvis kan innefatta:

  • försäljning
  • marknadsföring
  • service
  • teknisk utrustning

Vi tar hand om hela kedjan

Qvalify sköter allt från planering och inbokning till utförande av kontroll enligt era protokoll eller checklistor, samt rapportering. Vi kan även ta fram olika åtgärds- och handlingsplaner, beroende på era önskemål.

Låter det intressant?

Är detta intressant för er verksamhet och/eller om ni skulle vilja veta mer vänligen kontakta oss gärna på telefon 036-336 00 00 eller info@qvalify.se

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner