Skip to content

Du kan alltid känna dig trygg när du väljer att anlita Qvalify. Vi är ackrediterade av SWEDAC att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001 samt ISO 45001:2018.

Ackreditering betyder bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift. Det är den statliga myndigheten SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) som prövar kompetens och rutiner hos verksamheter som utför certifiering, så kallade certifieringsorgan.

Qvalify är granskade mot ISO 17021 – ledningssystem för certifieringsorgan. Ackrediteringen av SWEDAC innebär att vi kompetensprövas enligt fastställda intervaller på mellan 12 och 16 månader.

Vi genomför även regelbundet en så kallad kalibrering av samtliga revisorer. Den säkerställer att alla våra revisorer får en gemensam syn på tolkningen av de olika standardernas krav. Vi går även igenom vårt arbetssätt så att alla uppträder på samma sätt gentemot våra kunder. Arbetssätt och tolkningar av olika standarder ska i grunden inte skilja mellan olika revisorer.

SWEDAC en garanti

För dig som anlitar oss innebär vår SWEDAC-ackreditering maximal trygghet. Det är en garanti för att Qvalify uppfyller alla de krav som säkerställer att vi levererar ett giltigt certifikat – och en fullgod tjänst som hjälper er att förbättra verksamheten!

Mer information om SWEDACs ackreditering hittar du här

Swedac Ackreditering

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner