Skip to content

För en framgångsrik verksamhet

Alla företag och organisationer kan bli mer effektiva och därmed mer produktiva, eller lönsamma. Förutsättningen är att organisationen har koll på sina processer och arbetar systematiskt med uppföljning och förbättringar. Ett standardiserat ledningssystem, exempelvis ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015, utgör som regel ett oumbärligt stöd för detta arbete.

Genom att certifiera era ledningssystem tar er organisation dessutom ett stort kliv framåt för att möta och överträffa kraven hos era kunder. Detta är faktiskt nödvändigt för er långsiktiga överlevnad.

Vårt huvudsakliga uppdrag är främst att se till att era ledningssystem fungerar. Vi hjälper ditt företag att få alla processer på plats, så att ni uppfyller kraven för certifiering.

Men vårt mål har aldrig varit att utfärda certifikat, utan att bidra till våra kunders framgångar. Vi ser det därför som vår uppgift att bidra till er ständiga förbättring. Att ge er tips, förslag och impulser som leder er vidare, mot ökad effektivitet, större kundnytta och bättre affärer. Åtgärder som får företaget att växa långsiktigt.

Våra ISO-certifieringar

 

Swedac Ackreditering

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner