skip to Main Content

Alla företag och organisationer kan bli mer effektiva och därmed mer produktiva, eller lönsamma. Förutsättningen är att organisationen har koll på sina processer och arbetar systematiskt med uppföljning och förbättringar. Ett standardiserat ledningssystem, exempelvis ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015, utgör som regel ett oumbärligt stöd för detta arbete.

Genom att certifiera era ledningssystem tar er organisation dessutom ett stort kliv framåt för att möta och överträffa kraven hos era kunder. Detta är faktiskt nödvändigt för er långsiktiga överlevnad.

Vårt huvudsakliga uppdrag är främst att se till att era ledningssystem fungerar. Vi hjälper ditt företag att få alla processer på plats, så att ni uppfyller kraven för certifiering.

Vårt mål har aldrig varit att utfärda certifikat, utan att bidra till våra kunders framgångar.

Men vårt mål har aldrig varit att utfärda certifikat, utan att bidra till våra kunders framgångar. Vi ser det därför som vår uppgift att bidra till er ständiga förbättring. Att ge er tips, förslag och impulser som leder er vidare, mot ökad effektivitet, större kundnytta och bättre affärer. Åtgärder som får företaget att växa långsiktigt.

Vi certifierar:

Vår syn på ackrediterad certifiering

Ackrediterad certifiering
0
Antal Ackrediterade certifikat
<0dagar
Normaltid för offertsvar

 Gilla oss på Facebook

 Du hittar oss på LinkedIn

Copyright © 2014 Qvalify AB
Användarvillkor och Cookies

info@qvalify.se · 036-336 00 00

Back To Top