skip to Main Content

Elinor Almqvist

Revisionsledare

070 556 20 18

Annicca Andersson

Revisionsledare

070-221 40 00

Love Andersson

Revisor

073-987 97 51

Peter Anemyr

Revisionsledare

070-234 90 01

Monica Berggren

Administratör, Certifikatshantering

036-336 00 06 | 070-216 32 40

Anna-Carin Berglund

Revisionsledare

070-946 20 60

Daniel Bjärsvik

Revisionsledare

070-522 22 84

Lars Björkeström

Revisionsledare

0730-37 98 67

Carina Björsell

Teknisk chef, Revisionsledare

036-336 00 04 | 070-532 01 32

Joakim Blomster

Revisionsledare

070-160 94 22

Alexandra Brändström

Certifikatshantering, Planerare

036-336 00 03

Maria Brandt

VD

036-336 00 02 | 070-325 44 44

Karin Claesson

Planerare

036-336 00 07 | 070-684 22 69

Magnus Collin

Revisor

072-316 37 36

Edvin Danielsson

Revisionsledare

070-773 96 78

Ylva Dunér

Revisionsledare

076-033 02 46

Martin Eklund

Revisionsledare

070-569 68 16

Bengt Ericson

Revisionsledare

070 333 63 19

Stefan Eriksson

Revisor

070-869 90 56

Anders Eriksson Revisionsledare Qvalify

Anders Eriksson

Revisionsledare

070-644 80 31

Linda Eskilsson

Revisionsledare

070-835 52 16

Christoffer Ewers

Säljare

036-336 00 08 | 072-744 24 42

Helena Falk

Revisor

070-874 99 47

Per Fernström

Revisor

073-518 10 78

Magnus Göthberg

Försäljningschef, Revisionsledare

031-390 90 03 | 0707-13 69 30

Madeleine Grahl Johansson

Revisor

070-583 33 93

Maria Hedqvist

Revisor

070-918 19 21

Yvonne Hellsén

Revisionsledare

070-556 51 76

Anna-Lena Hellström

Revisionsledare

0703 245963

Joakim Henningsson

Revisor

070-232 82 98

Christer Hiljemark

Revisionsledare

070-583 51 21

Lisbeth Hillsten

Revisor

0736-835146

Lisa Holmström

HR-Generalist

036-336 00 01 | 0760-21 26 00

Maria Jakobsson

Revisionsledare

072-387 53 00

Ann Jansson

Revisionsledare

070-867 15 12

Robin Johanen

Säljare

031- 390 90 04 | 070-401 91 68

Daniel Johansson

Revisor

070-160 36 03

Torbjörn Johansson

Revisionsledare

070-566 18 11

Marléne Johansson

Revisor

073-344 19 89

Bengt Karsten

Revisor

076-311 86 60

Michael Klasson

Revisor

076-165 71 71

Björn Klug

Revisor

070-755 48 09

Peter Landin

Revisionsledare, vice VD

031-390 90 01 | 070-397 20 10

Magnus Lesshammar

Revisionsledare

076-631 07 60

Sven Lind

Revisor

076-130 74 00

Britt Lindman

Revisionsledare

070-547 62 32

Maria Lindström

Revisionsledare

070 519 76 26

Henrik Lönnborg

Affärsområdeschef Oberoende granskning, Inspektör

031-390 90 02 | 072-304 73 02

Caroline Montini

Revisor

070-387 42 33

Rolf Persson

Revisionsledare

070-664 23 49

Ana-Maria Sanseovic

Revisionsledare

073-142 97 41

Anna Sköld

Planeringsansvarig

036-336 00 05 | 070-148 91 40

Jon Solheim

Revisor

0706-70 50 96

Joachim Svärd

Revisor

073-599 22 97

Rickard Svenningsson

Revisionsledare

076-555 95 60

Henrik Thorén

Revisionsledare

076-147 72 17

Mikael van der Kaaij

Revisionsledare

070-191 36 26

Mattias Widmark

Inspektör, Revisionsledare

070-538 06 38

Per-Olof Winberg

Revisionsledare

070-516 79 65

Maria Wissinger

Revisionsledare

070-381 13 55

Tobias Wixengård

Revisionsledare

0735 256305

Bengt Åström

Revisionsledare

0705 595760

0
Antal Ackrediterade certifikat
<0dagar
Normaltid för offertsvar

 Gilla oss på Facebook

 Du hittar oss på LinkedIn

Copyright © 2014 Qvalify AB
Användarvillkor och Cookies

info@qvalify.se · 036-336 00 00

Back To Top