skip to Main Content
Yvonne Hellsén

Yvonne Hellsén

Revisionsledare

070-556 51 76

Ort: Nyköping

Yvonne har en mycket bred bakgrund från bland annat metallindustrin där hon varit VD. Nu är hon revisor hos Qvalify inom ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001, FR2000 samt RS2360. Hon har även arbetat som management coach samt kvalitets- och miljöansvarig. Yvonne har en förtroendegivande personlighet som är mycket uppskattad vid revisioner. 

Yvonne utgår från Nyköping

Arbetsmiljö AFS 2001:1 | FR 2000 | ISO 45001 | Kvalitet ISO 9001 | Miljö ISO 14001 | Arbetsmiljö OHSAS 18001 | RS 2360

Back To Top