Skip to content

Säkerställer leveranser och minimerar risker

Som oberoende part ger Qvalify er en ärlig bild av organisationens förmågor, resurser, risker – eller i princip vad som helst där du behöver en oberoende granskning.

Vi fungerar som en oberoende part vid olika typer av inspektioner, granskningar, verifieringar och kontroller. Även certifiering av ledningssystem som inte är ackrediterad faller inom ramen för oberoende granskning. Vi utför tjänster i hela Norden.

Här följer några exempel vad vi gör i dagsläget:

 • Över 400st bilverkstadskontroller årligen enligt branschstandarden Godkänd Bilverkstad.
 • Koncept-/märkes efterlevnads revisioner åt internationella tillverkare inom flertalet segment.
 • Leverantörsgranskningar samt avtalsuppföljningar.
 • Flertalet olika typer av inventeringar & kontroller inom både uthyrning, försäljning och finans.

Exempel på branscher:

 • Fordonsverkstäder
 • Marina anläggningar
 • Vård och omsorg
 • Finans och försäkring
 • Bygg och fastighet
 • Anläggning och gruvindustri
 • Tillverkningsindustri
 • Detaljhandel
 • Vindkraft och kraftledning
 • Stat, regioner och kommun
Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner