skip to Main Content

Säkerställer leveranser och minimerar risker

Qvalify fungerar som en oberoende part vid olika typer av inspektioner, granskningar, verifieringar och kontroller. Även certifiering av ledningssystem som inte är ackrediterad faller inom ramen för oberoende granskning.

När du anlitar oss får du en kritisk och opartisk översyn vid exempelvis tillverkningsinspektioner, leverantörs- och riskbedömningar. Det innebär att vi hjälper dig att säkerställa leveranser och minimera risker.

För att vi ska åta oss uppdraget krävs att det finns ett tydligt underlag att jämföra mot, exempelvis ett avtal, en kravstandard, en specifikation eller liknande.

Exempel på tjänster:

 • Verifieringar
 • Kontroller
 • Inventeringar
 • Revisioner (bla a FR 2000, 15224 och RS 2360)
 • Teknisk due dilligence
 • Risk Management; bedömning, övervakning och minimering av risker
 • Stresstest; rådgivning och närvaro
 • Leverantörsbedömningar
 • IR- och 3D-skanning
 • Läckagesökning
 • Inspektioner – även med UAV / UAS (drönare)

Exempel på branscher:

 • Fordonsverkstäder
 • Marina anläggningar
 • Vård och omsorg
 • Finans och försäkring
 • Bygg och fastighet
 • Anläggning och gruvindustri
 • Tillverkningsindustri
 • Detaljhandel
 • Vindkraft och kraftledning
 • Stat, regioner och kommun
Back To Top