Skip to content

Qvalify erbjuder verifiering enligt standarden för visselblåsarsystem, ISO 37002:2021.

En verifiering enligt ISO 37002 hjälper er att uppfylla kraven i den nya lagen – Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – och bidrar till en trygg och sund arbetsplats.

Ny lag från december 2021

Den nya lagen gäller från 17 december 2021 och innebär bland annat att alla arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha en visselblåsarfunktion.  Syftet är göra det lättare för personer att rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden utan risk för repressalier.

Nytt är bland annat att visselblåsarfunktionen inte bara omfattar arbetstagare och inhyrd personal, utan även arbetssökanden, praktikanter, volontärer och andra som utför arbete under någon arbetsgivares ledning. Dessutom ingår de som bistår någon i dessa personkategorier vid rapporteringen.

Kraven enligt nya ”visselblåsarlagen” kommer att införas stegvis enligt nedan;

  • den 17 juli 2022 för alla arbetsgivare med minst 250 anställda och alla offentliga arbetsgivare med 50 till 249 anställda,
  • den 17 december 2023 för verksamhetsutövare som driver privat verksamhet och som har 50 till 249 arbetstagare.

Vilka är fördelarna med ISO 37002:2021?

  • Standarden hjälper dig att ta fram en genomtänkt visselblåsarfunktion som möter kraven i ”visselblåsarlagen ”.
  • En verifiering säkerställer ett väl fungerande rapporteringssystem med tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden.
  • En verifiering bidrar till ökad trygghet hos personal att våga rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden.

Tips!

Vänta inte in i det sista med att inrätta visselblåsarfunktionen enligt lagkraven! Det är många frågor som behöver övervägas innan ni bestämmer hur er visselblåsarfunktion ska inrättas och denna process tar tid.

Vill du veta mer?

Är detta intressant för er verksamhet och/eller om du skulle vilja veta mer, vänligen kontakta oss på telefon 036-336 00 00 eller info@qvalify.se

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner