Skip to content

SERMI är en behörighetscertifiering för fordonstekniker och fordonsverkstäder som leder till att man får tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad fordondata. Ansök om att få behörighet på mail sermi@qvalify.se

Godkänd Bilverkstad är ett standard som på ett systematiskt sätt säkerställer kvalitet och fackmässighet vid service- och reparationer av person- och transportbilar upp till 3,5 ton samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton. Ledningssystemet är framtaget av Motorbranschens riksförbund (MRF) och Svenska Fordonsbranschen i samråd med Konsumentverket (KoV).

Kvalitetssäkrad Skadeverkstad är en standard som har utvecklats av Motorbranschens Riksförbund (MRF), Svenska Fordonsbranschen och branschorganisationen Mobility Sweden. Syftet med standarden är att hjälpa skadeverkstäder att arbeta mer strukturerat för att uppnå en högre kvalitet.

Qvalify utför årliga kontroller (revision och godkännande) av fordonsverkstäder och genomför stickprov på utfört arbete enligt Godkänd Bilverkstad och Kvalitetssäkrad Skadeverkstad– ledningssystem framtagna av branschen själva.

Samordning med ISO och FR2000

Qvalify är sedan våren 2018 godkända att utföra granskning enligt Godkänd Bilverkstad. Eftersom vi även utför revison enligt flera ISO-standarder samt FR2000, vilka är vanligt förekommande ledningssystem bland många verkstäder, finns stora möjligheter till samordningsfördelar och effektivisering genom att anlita Qvalify.

Mer om Godkänd Bilverkstad

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner