skip to Main Content

Qvalify utför årliga kontroller (revision och godkännande) av fordonsverkstäder enligt Godkänd Bilverkstad – ett nytt ledningssystem framtaget av branschen själva i samråd med Konsumentverket.

Godkänd Bilverkstad är ett ledningssystem som på ett systematiskt sätt säkerställer kvalitet och fackmässighet vid service- och reparationer av person- och transportbilar upp till 3,5 ton samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton. Ledningssystemet är framtaget av Motorbranschens riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) i samråd med Konsumentverket (KoV).

En tydlig kvalitetsstämpel

Bakgrunden är påtryckningar från regeringen om att säkerställa kvalitet och konsumentskydd. Med Godkänd Bilverkstad blir det tydligt att verkstäderna bland annat uppfyller gällande lagkrav samt branschöverenskommelsen Verkstadens Reparationsvillkor. Det blir som ett ”körkort” för att driva bilverkstad och en tydlig kvalitetsstämpel gentemot konsumenterna.

Samordning med ISO och FR2000

Qvalify är sedan våren 2018 godkända att utföra granskning enligt Godkänd Bilverkstad. Eftersom vi även utför revison enligt flera ISO-standarder samt FR2000, vilka är vanligt förekommande ledningssystem bland många verkstäder, finns stora möjligheter till samordningsfördelar och effektivisering genom att anlita Qvalify.

Mer om Godkänd Bilverkstad

Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner