Skip to content
Godkänd Marinverkstad - den nya standarden för båtbranschen
036-336 00 00info@qvalify.se

Alla tjänar på
Godkänd Marinverkstad.
Framför allt du.

I Sverige finns ca 700 anläggningar som servar närmare en miljon fritidsbåtar. Godkänd Marinverkstad ställer delvis andra krav än de som gäller för exempelvis bilverkstäder, bland annat för att arbetet sker i anslutning till känslig natur. Godkänd Marinverkstad (GMV) är en branschstandard, framtagen av Sweboat, som hjälper dig att skapa ordning och reda i er verksamhet. Det säkerställer effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet. Qvalify agerar kontrollföretag och en verifiering av oss bidrar även till en trygg arbetsmiljö samt minskad miljöpåverkan, något som hela planeten tjänar på.

Argumenten:
Därför ska du välja
Godkänd Marinverkstad

Segelbåt i den svenska skärgården på östkusten

Ring Henrik Lönnborg på 031-390 90 02 om du vill veta mer om Godkänd Marinverkstad eller få en offert på en Årlig kontroll.

Tryggare arbetsplats

Genom en väl genomtänkt kravspecifikation och en oberoende granskning säkerställer du att såväl utrustning som arbete med service, installationer, reparationer och förvaring uppfyller gällande lagkrav och att anläggningen är en trygg arbetsplats.

Ökad kundnöjdhet

Bättre ordning och reda i verksamheten minskar risken för fel och brister i arbetets utförande – och i dialogen med kunderna. Tydlighet och transparens gör kunderna mer nöjda. Det gäller även om något (trots allt) skulle gå snett.

Minskad miljöpåverkan

Ett godkännande kräver en miljöutredning, dvs anläggningen måste redogöra för sin miljöpåverkan och leva upp till miljölagstiftningen. Det ska även finnas en kemikalieförteckning och företaget ska förespråka miljövänliga alternativ till målning av båtbottnar för att hindra påväxt. Allt sammantaget gör detta att den känsliga naturmiljön i sjöar och hav påverkas mindre negativt.

Ökat förtroende

Godkänd Marinverkstad utgör ett kvalitetsbevis som stärker förtroendet för företaget hos alla intressenter: kunder, medarbetare, leverantörer, generalagenter, banker och myndigheter. Och bra förtroende, framför allt att kunderna känner att de kan lita på företaget, är långsiktigt bra för affärerna.

Ständiga förbättringar

Kravet på ett enkelt men effektivt system för kvalitetssäkring ökar effektiviteten och minskar onödiga kostnader orsakade av fel och misstag. Men det riktigt fina är att ni även får ett strukturerat sätt att hantera förslag till förbättringar på, dessutom i alla delar av verksamheten.

Enkel och begriplig

Vi känner väl till villkoren för marinservice-anläggningar i Sverige, och vi vet att det inte finns utrymme för onödig administration. Därför har vi lagt stor omsorg på att göra standarden lagom omfattande och texten begriplig. Syftet Godkänd Marinverkstad är att långsiktigt förbättra verksamheten, inte bidra med onödig administration.

Standarden
Tydliga riktlinjer som
förbättrar verksamheten

Godkänd Marinverkstad är en branschstandard framtagen av Sweboat och bygger bland annat på erfarenheter från Godkänd Bilverkstad – ett ledningssystem framtaget av fordonsbranschen själva efter påtryckningar från regeringen om att säkerställa god kvalitet och kundnöjdhet.

Båtbranschen har saknat tydliga riktlinjer som stöd för arbetet med service, installationer, reparationer, underhåll och förvaring – fram tills nu.

Kravspecifikationen innehåller 10 avsnitt som bland annat omfattar: Arbetsrutiner och utrustning, Kvalitetssäkring, Organisation, Personal, Avtal, Lagar och föreskrifter. Godkänd Marinverkstad täcker kort sagt in alla de områden som är nödvändiga för dig att ha koll på.

Ladda ned standarden Jag vill veta mer

Processen:
Så går det till att bli
Godkänd Marinverkstad

För att din anläggning ska få kalla sig Godkänd Marinverkstad krävs en granskning av er verksamheten utifrån aktuell kravspecifikation. Så här ser processen fram till ett intyg ut i korthet:

1. Ta kontakt med Sweboat och läs igenom kravspecifikationen

Ladda hem kravspecifikationen och läs igenom den noggrant. Läs gärna flera gånger så att du är säker på att du inte missat något, och att du verkligen förstått kraven. Gör sedan en sammanställning över de aktiviteter som måste genomföras och vilka rutiner som saknas eller som behöver uppdateras. Kontakta Sweboat för ytterligare information.

2. Skapa/uppdatera era rutiner

Nästa steg är att ta fram underlag och dokumenterade rutiner som uppfyller kraven i Godkänd Marinverkstad – och därefter se till att följa rutinerna i ert dagliga arbete. Om verksamheten är ISO-certifierad eller följer ledningssystemet FR2000 så är många av rutinerna redan på plats och underlättar arbetet fram till ett godkännande.

3.  Kontakta Qvalify för kontroll

När ni är klara med rutiner och underlag kontaktar ni Qvalify för en första Årlig kontroll. Om anläggningen får en eller flera anmärkningar, upprättas en handlingsplan som ska kontrolleras inom sex månader. När kontrollen är godkänd får ni ert intyg som visar att anläggningen uppfyller kraven för Godkänd Marinverkstad.

4. Marknadsför ert intyg

Godkänd Marinverkstad innebär en konkurrensfördel och stärker förtroendet för företaget hos alla intressenter. Därför bör du ta vara på möjligheten att visa märket Godkänd Marinverkstad i all marknadsföring. Utöver själva intyget kommer du även att få tillgång till märket i olika digitala format så att du kan lägga in det till exempel på företags hemsida, i mejl och på sociala medier.

5. Tänk långsiktigt!

Godkänd Marinverkstad är inget projekt som genomförs och sedan avslutas. Intyget gäller ett år och förnyas endast i samband med ny Årlig kontroll. Det innebär att ni måste följa era rutiner och dessutom arbeta med förbättringsåtgärder. På så sätt får du faktiskt hjälp att göra företaget bättre och bättre med tiden!

Godkända företag
En lista du förmodligen
kommer att vilja synas på

Godkänd Marinverkstad är en helt ny branschstandard som redan väckt stort intresse hos ledande aktörer inom marinservice.

Så småningom kommer en lista på godkända varv att presenteras och marknadsföras, vilket kommer att väcka intresse – inte mist hos ägarna av närmare en miljon svenska fritidsbåtar.

Då kommer du förmodligen att vilja synas på listan.

Två män står i ett kontor

Kontakt:
Intresserad? Ring Henrik
på 031-390 90 02 eller
skicka ett mejl

Jag vill veta mer Jag vill ha offert

Henrik Lönnborg, Affärsområdeschef Oberoende granskning och ansvarig för Godkänd Marinverkstad på Qvalify

Godkänd Marinverkstad - SweBoat - logo

Godkänd Marinverkstad är en branschstandard som ger stöd för arbetet med service, installationer, reparationer, underhåll och förvaring av fritidsbåtar. Syftet är att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet samt långsiktigt förbättra marinserviceföretagens verksamhet. Godkänd Marinverkstad är framtagen av branschorganisationen Sweboat och där Qvalify agerar kontrollorgan.

Copyright © 2014–2022 Qvalify AB

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner