Skip to content

Tillägg gällande klimatpåverkan i ISO-standarder

I slutet på februari publicerades nya tillägg rörande klimatförändringar för ett antal ISO-standarder.
För våra kunder berör det framförallt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 27001.

Klimattillägget berör standardkrav 4.1 – Att förstå organisationen och dess förutsättningar och 4.2 – Att förstå intressenters behov och förväntningar. Detta innebär att certifierade företag behöver säkerställa att klimatpåverkan har hanterats i ledningssystemet och i vilken omfattning.

Vid kommande revisioner kommer våra revisorer säkerställa om företagen berörs och hur de hanterar klimatpåverkan samt vilka samt risker kopplat till klimatförändringar inom ramen för sitt ledningssystem.

Klicka på länken för att få mer information och vad ni som kunder behöver tänka på. 👇

Tillägg gällande klimatpåverkan

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner