Skip to content

SAM – ”Systematiskt ArbetsMiljöarbete”

Kurs ledningssystem certifiering
  • Kurstillfällen

    • 14 okt 09:00 – 16:00 Distans

Denna utbildning ger en praktisk vägledning till hur man driver ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete i sin verksamhet. Viktiga moment är undersökning, riskbedömning, åtgärder, kontroll och dokumentation av arbetsmiljöarbetet.

 

Syfte med utbildningen

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom sin verksamhet.

 

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagarna:

Förstå hur reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete kan tolkas och hanteras i praktiken för att förebygga fysiska, organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön.
Ha god insikt om uppgiftsfördelning, roller och samverkan.
Ha kännedom om skillnaden mellan ett förebyggande arbetsmiljöansvar och straffansvar enligt arbetsmiljölagen.
Ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling.
Målgrupp

Målgruppen är chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor och/eller personalfrågor).

Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (ex. en BAM-utbildning).

 

Genomförande

Utbildningen är på distans och genomförs på 1 dag

Teori i form av föreläsning varvas med grupparbeten, med tillhörande diskussioner

 

Kursinnehåll

systematiskt arbetsmiljöarbete
undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
uppgiftsfördelning och kunskaper
nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
rutiner, instruktioner och dokumentation
systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
integration med övriga ledningssystem
handlingsplan för den egna verksamheten.

 

Utbildningen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare Lars Björkeström som under flera år arbetat som behörig revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001.

Pris: 5 400 kr exkl. moms
Ingår utbildningsmaterial, samt ett utfärdat utbildningsintyg efter genomförd utbildning.
Anmälan är bindande.

 

Kursanmälan

Använd formuläret nedan eller maila oss på utbildning@qvalify.se

Läs mer om förmåner samt anmälan på sfk.se

Ange ev. rabattkod

Datum*


Antal*
Distans 5 400,00kr Slutsålt

Fyll i namn och e-post för ev. övriga deltagare.

Antispamfråga

*Obligatoriska fält
Ev. rabatt dras av på fakturan

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner