Skip to content

BAM – ”Bättre ArbetsMiljö”

Kurs ledningssystem certifiering
  • Kurstillfällen

    • 12 sep 09:00 – 13 sep 16:00 Distans
  • Arbetsmiljö

Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbetet med följande teman:

·         Samverkan, regler och roller

·         Riskhantering

·         Utveckling och förändring på arbetsplatsen

 

Syfte med utbildningen:

Syftet är att skapa en förståelse för regelverket inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg för att driva ett proaktivt arbetsmiljöarbete.

 

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagaren ha:

·         Grundläggande kunskaper i arbetsmiljö

·         Förutsättningar att upptäcka och hantera risker

·         Kunskaper om hur man arbetar förebyggande

·         Kännedom om hur man söker reda på rätt information inom arbetsmiljöområdet

·         Kunskaper om hur samverkan skall genomföras

 

Målgrupp

Målgruppen är chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor och/eller personalfrågor).

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

 

Genomförande

En tvådagars utbildning r på distans.

Teori i form av föreläsning varvas med grupparbeten, med tillhörande diskussioner.

 

Kursinnehåll

Dag 1:

·         Inledning

·         Att vara skyddsombud/arbetsmiljöombud

·         Arbetsmiljölagen – Arbetsmiljöförordningen

·         Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

·         Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

·         Viktiga föreskrifter

·         Rehabilitering

Dag 2:

·         Riskhantering

·         Skyddsronder

·         Tillbud och olyckor

·         Arbetstrivsel och engagemang

·         Förändringsarbete

 

Utbildningen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare Lars Björkeström som under flera år arbetat som behörig revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001.

Pris: 9 400 kr exkl. moms
Ingår utbildningsmaterial, samt ett utfärdat utbildningsintyg efter genomförd utbildning.
Anmälan är bindande.

Kursanmälan

Använd formuläret nedan eller maila oss på utbildning@qvalify.se

Läs mer om förmåner samt anmälan på sfk.se

Ange ev. rabattkod

Datum*


Antal*
Distans 9 400,00kr Slutsålt

Fyll i namn och e-post för ev. övriga deltagare.

Antispamfråga

*Obligatoriska fält
Ev. rabatt dras av på fakturan

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner