Skip to content

Drogmissbruk är ett problem vars sociala och ekonomiska konsekvenser är svåra att överblicka, både ur ett samhällsperspektiv och på individnivå. I många fall grundläggs missbruket redan i unga år, ofta redan i grundskolan eller gymnasiet. En certifiering enligt ledningssystemet RS 2360 syftar till att förebygga dessa problem.

RS 2360 är ett standardiserat ledningssystem som ska förebygga drogmissbruk. Standarden finns i två versioner en som i första hand avsedd för skolor. Sedan en som  är anpassad för andra offentliga verksamheter, organisationer och företag.

Till skillnad från många andra insatser inom området så är en certifiering enligt en standard inte ett projekt som pågår under en begränsad tidsperiod. RS 2360 hjälper istället skolans eller verksamhetens ledning att arbeta varaktigt och systematiskt med åtgärder för att kontinuerligt bekämpa användning av droger inom skolan / verksamheten.

Standarden har tagits fram på initiativ av Göteborg Poseidon Rotaryklubb, i samarbete med Föräldraföreningen Mot Narkotika samt Qvalify.

Qvalify – som utför revisioner och certifierar enligt RS 2360:2021 – har mer än 20 års erfarenhet av att certifiera ledningssystem för företag och organisationer inom en mängd olika branscher.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner