Skip to content

Egenskaper som kännetecknar oss.

Qvalify är ett av Sveriges största certifieringsorgan. Vi har hjälpt praktiskt taget alla typer av verksamheter att kvalificera sig för sin marknad sedan 1992.

I dag anlitas Qvalify av omkring 3000 företag och organisationer i varierande storlekar. Allt från de riktigt små till de riktigt stora.

Anledningen till att de valt oss varierar också; kanske är det vårt affärsmässiga fokus eller det pragmatiska arbetssättet?

Kommer Qvalify att bli ditt certifieringsorgan?

Innan du har träffat oss har du naturligtvis svårt att bilda dig en uppfattning om vilka vi är, vad vi står för och vad vi kan. Så för att göra din bild lite tydligare har vi listat några av de egenskaper vi tycker kännetecknar Qvalify.

Qvalifys styrkor:

Qvalify har ett affärsmässigt fokus. Vårt mål är inte att utfärda certifikat, vi vill bidra till våra kunders framgång. Därför ser vi mer till ledningssystemets effektivitet snarare än på standardens paragrafer.

För att vara ett certifieringsorgan har vi ett pragmatiskt synsätt när det gäller de redovisande dokumenten. Vi vill att ni beskriver hur ni gör, inte redovisar hur ni tänkt göra det. Resultatet blir att ni undviker onödig dokumentation.

Med vårt processorienterade arbetssätt får ni en kvalificerad genomgång av verksamheten som ger uppslag till förbättringsmöjligheter. Samtidigt slipper ni struntavvikelser som inte tillför något värde.

Vår ackreditering innebär en regelbunden granskning och kompetensprövning av Swedac, statens myndighet för kvalitet och säkerhet. Det garanterar att alla våra revisorer är ytterst kompetenta.

Kundundersökningar har visat att våra revisorer framför allt uppfattas som kunniga och trevliga. Andra omdömen som kommer högt i undersökningarna är att våra revisorer är flexibla, lärande och lyhörda.

Quno – vår unika, webbaserade revisionsportal – gör dialogen med din revisor mycket effektiv. Avvikelser, rapporter etc. är enkla att hantera, och du kan även ta ut statistik och gå tillbaka till tidigare revisioner.

Det är inte bara Quno som gör att du kan förvänta dig snabba besked från oss. Ledningsgruppen är väl sammansvetsad, beslutsvägarna korta och vi har en liten men effektiv stödorganisation. Ingen långbänk här alltså.

Erfarenhet är avgörande. Tro inte att någon kan vara bäst inom sitt område efter bara något år. Sen finns det andra som framhåller att de grundades på 1800-talet. Qvalify etablerades 1992 och vi har under de senaste decennierna samlat på oss massor av kunnande från praktiskt taget alla typer av verksamhet. Erfarenhet som sträcker sig längre bak i tiden än så är knappast relevant, eller vad tycker du?

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner