Skip to content

AFS 2001:1 och OHSAS 18001 har ersatts av ISO 45001

Sedan 30 september 2021 har certifiering mot OHSAS 18001 och AFS 2001:1 ersatts fullt ut med ISO 45001. Det innebär att man inte längre kan vara certifierad enligt de gamla standarderna. En av fördelarna är helt klart att nu finns stora strukturella likheter mellan arbetsmiljöstandarden och exempelvis kvalitet och miljöstandarder så som ISO 9001 och ISO 14001.

Verktyg för ett hållbart samhälle

Ett systematiskt arbete för en bättre arbetsmiljö tillfredsställer inte bara medarbetarna, olika myndigheter och andra intressenter. God arbetsmiljö ökar dessutom verksamhetens effektivitet och lönsamhet.

Om det finns arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen – fysiska som psykiska – behöver åtgärder sättas in så snart som möjligt. Men det bästa är förstås att arbeta förebyggande, så att problemen aldrig uppstår.

Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö – som ISO 45001 – får du med arbetsmiljöansvar ett utmärkts stöd i arbete med att förbättra er arbetsmiljö. Och en bra arbetsmiljö är något som alla vinner på. Läs mer om ISO 45001.

Qvalify har stor erfarenhet av att certifiera arbetsmiljöledningssystem för företag och organisationer inom en mängd branscher. Vi är ackrediterade av Swedac och vi har mer än 20 års erfarenhet av att certifiera ledningssystem för företag och organisationer inom en mängd branscher.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner