skip to Main Content

Verktyg för ett hållbart samhälle

Ett systematiskt arbete för en bättre arbetsmiljö tillfredsställer inte bara medarbetarna, olika myndigheter och andra intressenter. God arbetsmiljö ökar dessutom verksamhetens effektivitet och lönsamhet.

Om det finns arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen – fysiska som psykiska – behöver åtgärder sättas in så snart som möjligt. Men det bästa är förstås att arbeta förebyggande, så att problemen aldrig uppstår.

Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö – som AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 – får du med arbetsmiljöansvar ett utmärkts stöd i arbete med att förbättra er arbetsmiljö. Och en bra arbetsmiljö är något som alla vinner på.

Qvalify har stor erfarenhet av att certifiera arbetsmiljöledningssystem för företag och organisationer inom en mängd branscher. Vi är ackrediterade av Swedac och vi har mer än 20 års erfarenhet av att certifiera ledningssystem för företag och organisationer inom en mängd branscher.

Fördelar med AFS 2001:1 / OHSAS 18001 miljöledningssystem:

  • Ni signalerar att företaget eller organisationen följer gällande arbetsmiljölagar
  • Ni får bevis på att ni aktivt och strukturerat arbetar med att förbättra arbetsmiljön
  • Ni får lättare rekrytera kompetenta medarbetare
  • Medarbetarnas engageras i arbetsmiljöarbetet
  • Det ger er ökad goodwill bland kunder, ägare, försäkringsbolag, samhället etc.
  • Ni får lägre försäkringspremier
  • Ni minskar risken för arbetsplatsolyckor etc, och undviker de kostnader som dessa medför
Back To Top