Skip to content
Agneta Martinsson

Agneta Martinsson

Agneta har kemiteknisk bakgrund med komplettering inom miljövård. Under många år arbetade Agneta som konsult och gruppchef med miljöfrågor främst inom tillverkningsindustrin. Hon har också varit miljö- och arbetsmiljöchef i tillverkande verksamhet samt chef för tillsynsverksamhet på Länsstyrelse och kommunnivå. Agnetas långa och breda erfarenhet är en styrka i revisionsarbetet.

Agneta utgår från Jönköping.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner