skip to Main Content
Daniel Bjärsvik

Daniel Bjärsvik

Revisionsledare

070-522 22 84

Ort: Jönköping

Daniel är en mycket uppskattad revisor med fötterna på jorden. Han reviderar gentemot både ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och OHSAS 18001 på ett pragmatiskt och bra sätt. Daniel är i grunden byggnadsingenjör och har stor erfarenhet från den branschen. Daniel har även stor erfarenhet av att bygga ledningssystem inom de flesta branscher i egenskap som konsult.

Daniel utgår från vårt kontor i Jönköping.

Arbetsmiljö AFS 2001:1 | ISO 45001 | Kvalitet ISO 9001 | Miljö ISO 14001 | Arbetsmiljö OHSAS 18001

Back To Top