skip to Main Content
Lars Björkeström

Lars Björkeström

Revisionsledare

0730-37 98 67

Ort: Göteborg

Lars är fil. mag. i Kemi från Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat som kvalitets- och miljökonsult, samt på ledande befattningar inom arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöområdet inom kemi-, vindkrafts-och byggbranschen.

Lars har en mycket god analytisk förmåga och är bra på att se helheter och samband. Han är kreativ och har förmåga att finna lösningar på praktiska problem och är en mycket uppskattad revisor hos Qvalify.

Arbetsmiljö AFS 2001:1 | ISO 45001 | Kvalitet ISO 9001 | Miljö ISO 14001 | Arbetsmiljö OHSAS 18001

Back To Top