Skip to content
Lars Björkeström

Lars Björkeström

Lars är fil. mag. i Kemi från Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat som kvalitets- och miljökonsult, samt på ledande befattningar inom arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöområdet inom kemi-, vindkrafts-och byggbranschen.

Lars har en mycket god analytisk förmåga och är bra på att se helheter och samband. Han är kreativ och har förmåga att finna lösningar på praktiska problem och är en mycket uppskattad revisor hos Qvalify.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner