skip to Main Content
Peter Landin

Peter Landin

vice VD

Kvalitet ISO 9001Miljö ISO 14001

Skicka e-post till Peter Landin

031-390 90 01 | 070-397 20 10

Göteborg

Peter har arbetat med oberoende granskning i sedan 2001 och en god förståelse för affären i tjänsteverksamheter. Han har under många år arbetat med ledningssystem och har en god insikt i diverse kvalitetsverktyg. Utöver sin tjänst som vice VD på Qvalify är Peter även revisor inom kvalitet och miljö.

Peter utgår från Kungsbacka

Back To Top