skip to Main Content
Carina Björsell

Carina Björsell

Teknisk chef, Revisionsledare

036-336 00 04 | 070-532 01 32

Ort: Jönköping

Carina är ekonom i grunden och har arbetat länge som revisor inom ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och OHSAS 18001. Utöver sin roll som teknisk chef ansvarar hon även för flera av Qvalifys största kunder, där hon fungerar som projektledare. Carina är en uppskattad revisor som ser till helheten i ledningssystemet på ett bra sätt.

Carina utgår från vårt kontor i Jönköping.

 

Arbetsmiljö AFS 2001:1 | Kvalitet ISO 9001 | Miljö ISO 14001 | Arbetsmiljö OHSAS 18001

Back To Top