skip to Main Content
Linda Eskilsson

Linda Eskilsson

Revisionsledare

070-835 52 16

Ort: Trensum

Linda har arbetat många år som kvalitets- miljö- och säkerhetschef, både operativt och strategiskt inom främst fordons/tillverkningsindustrin. Därmed har hon stor erfarenhet av de krav som ställs på marknaden, exempelvis inom ISO-TS och LEAN. Linda har även utbildat på Högskolan i Kristianstad i miljökurser samt arbetat på konsultbyråer inom miljöområdet. Nu är Linda revisor hos Qvalify inom ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001 och FR2000. I grunden har Linda en magisterexamen i miljö- och kvalitetsteknik som hon kompletterat med miljö- och arbetsmiljörätt och biomedicinsk laboratorievetenskap. Linda har även arbetat som undersköterska under några år. Med denna breda kompetens och hennes positiva framtoning är Linda en mycket uppskattad revisor hos Qvalify.

Arbetsmiljö AFS 2001:1 | FR 2000 | ISO 45001 | Kvalitet ISO 9001 | Miljö ISO 14001 | Arbetsmiljö OHSAS 18001

Back To Top