Skip to content
Linda Eskilsson

Linda Eskilsson

Linda har arbetat många år som kvalitets- miljö- och säkerhetschef, både operativt och strategiskt inom främst fordons/tillverkningsindustrin. Därmed har hon stor erfarenhet av de krav som ställs på marknaden, exempelvis inom ISO-TS och LEAN. Linda har även utbildat på Högskolan i Kristianstad i miljökurser samt arbetat på konsultbyråer inom miljöområdet. Nu är Linda revisor hos Qvalify inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och FR2000. I grunden har Linda en magisterexamen i miljö- och kvalitetsteknik som hon kompletterat med miljö- och arbetsmiljörätt och biomedicinsk laboratorievetenskap. Linda har även arbetat som undersköterska under några år. Med denna breda kompetens och hennes positiva framtoning är Linda en mycket uppskattad revisor hos Qvalify.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner