skip to Main Content
Marléne Johansson

Marléne Johansson

Marlénes kompetens och erfarenhet från utbildningar kommer till stor nytta inom kvalitets- och miljöledning då det ställs höga krav på strategi, struktur, planering, utbildningsledning och implementering av arbete.

Marléne utgår från Sigtuna

Back To Top