skip to Main Content
Karin Claesson

Karin Claesson

Planerare

Skicka e-post till Karin Claesson

036-336 00 07 | 070-684 22 69

Jönköping

Karin är en av våra tre planerare på Qvalify. Karins positiva inställning och vilja att lösa problem genomsyrar hennes arbete. Det är ofta Karin som våra kunder kommer i kontakt med vid bokning av revisioner. Karin är en mycket uppskattad medarbetare för våra kunder och för Qvalify.

Karin utgår från vårt kontor i Jönköping.

Back To Top