Skip to content

OSA ”Organisatorisk och Social Arbetsmiljö”

Kurs ledningssystem certifiering
  • Kurstillfällen

    • 18 nov 09:00 – 13:00 Distans
  • Arbetsmiljö

Denna Utbildning ger en praktisk introduktion till vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för verksamheter. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få kunskap om hur deras verksamhet kan integrera föreskriftens krav i sitt dagliga arbetsmiljöarbete.

 

Syfte med utbildningen:

Syftet är att skapa en förståelse för kraven som ställs i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4), samt ge praktiska tips på hur man kan möta dessa krav i sin verksamhet.

 

Mål med utbildningen:

Efter utbildningen ska deltagaren ha:

·         grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfaktorer som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön,

·         förståelse och kunskap om kraven som ställs i föreskriften,

·         kunskap om hur man integrerar organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor i sitt systematiska arbetsmiljöarbete (ex. framtagande              av riskanalyser, arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner),

·         kunskap om hur det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute i projekt, samt

·         kännedom om hur man kan mäta och följa upp det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.

 

Målgrupp

Målgruppen är chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor och/eller personalfrågor).

Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (ex. BAM-utbildning).

 

Genomförande:

Utbildningen är på distans och genomförs på 4 timmar

Teori i form av föreläsning varvas med grupparbeten, med tillhörande diskussioner.

 

Kursinnehåll:

1.       Genomgång av varför föreskriften AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” har tagits fram (ex. aktuella sjukskrivningstal för Sverige i sin helhet). (Tidsåtgång cirka 10 minuter)

2.       Genomgång av föreskriften AFS 2015:4 och kraven i denna. (Tidsåtgång cirka 20 minuter)

3.       Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. (Tidsåtgång cirka 30 minuter)

a.       Arbetsrelaterade stress

b.       Tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö

c.       Arbetsbelastning

d.       Arbetstid

e.       Kränkande särbehandling

4.       Grupparbete ”Hur upptäcker vi brister och hur skall vi agera?” (Skall ta upp arbetsmiljöfaktorerna arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling genom att olika scenarier beskrivs från arbetsplatser. Fokus på hur man upptäcker brister och hur man skall ta tag i dem). (Tidsåtgång cirka 45 minuter)

5.       En kort översikt av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och kopplingen till föreskriften AFS 2015:4. (Tidsåtgång cirka 20 minuter)

a.       Riskanalyser

b.       Arbetsmiljöpolicy

c.       Mål

d.       Rutiner

6.       Grupparbete ”Kartläggning av risker och hur de påverkar våra rutiner.” (Låt deltagarna göra riskanalys på tre-fyra fall kopplade till olika arbetsplatser, när de har bedömt riskerna, så skall de ta fram förslag på vilka rutiner som behövs för att hantera de stora riskerna de funnit.) (Tidsåtgång cirka 45 minuter)

7.       Verktyg för att mäta och följa upp sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. (Tidsåtgång cirka 30 minuter):

a.       Skyddsronder

b.       Tillbuds- och olycksrapporter

c.       Enkäter

d.       Medarbetarsamtal

e.       Hälsokontroller

f.        Sjuktal

g.       Personalomsättning

8.       Avslutning då goda exempel lyfts fram och en tydlig checklista presenteras, som kan användas för det fortsatta arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö i den egna verksamheten (Tidsåtgång cirka 10 minuter)

Utbildningen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare Lars Björkeström som under flera år arbetat som behörig revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001.

Pris: 2 900 kr exkl. moms
Ingår utbildningsmaterial, samt ett utfärdat utbildningsintyg efter genomförd utbildning.
Anmälan är bindande.

Kursanmälan

Använd formuläret nedan eller maila oss på utbildning@qvalify.se

Läs mer om förmåner samt anmälan på sfk.se

Ange ev. rabattkod

Datum*


Antal*
Distans 2 900,00kr Slutsålt

Fyll i namn och e-post för ev. övriga deltagare.

Antispamfråga

*Obligatoriska fält
Ev. rabatt dras av på fakturan

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner