Skip to content

Grundutbildning enligt ISO 45001:2018

Kurs ledningssystem certifiering
  • Kurstillfällen

    • 21 okt 09:00 – 16:00 Distans
  • Arbetsmiljö

Denna utbildning kommer ge dig grunderna i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001:2018

Vi kommer i denna utbildning ge er insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem för arbetsmiljö.

Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar.

Kurspresentation
Du kommer genom denna kurs få kunskap och insikt kring nyttan med ledningssystem och förstå hur det kan vara ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling
få grundkunskap både om omfattning och innehåll i ISO 45001
känna till framgångsfaktorer för ett väl fungerande ledningssystem
få fått insikt hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetssätt.

Vem vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig till dig företagsledare, arbetsmiljöansvarig, ledningsrepresentanter eller till dig som på annat sätt behöver denna kunskap.

Exempel ur innehållet
Introduktion kring ledningssystem
Strukturen i ISO 45001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
Nya arbetsmiljöledningsprinciperna.
Fokus på avsnitt i standarden: Omvärldsbevakning
Hantering av risker
Vad är en arbetsmiljöaspekt
Bindande krav
Dokumentstyrning
Intern revision
Ledningens genomgång

 

Längd: 1 dag

Kursen kommer att hållas av en våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001.

Kursanmälan

Använd formuläret nedan eller maila oss på utbildning@qvalify.se

Läs mer om förmåner samt anmälan på sfk.se

Ange ev. rabattkod

Datum*


Antal*
Distans 5 400,00kr Slutsålt

Fyll i namn och e-post för ev. övriga deltagare.

Antispamfråga

*Obligatoriska fält
Ev. rabatt dras av på fakturan

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner