skip to Main Content

Internrevisionsutbildning enligt FR2000 version :2017

                                                                      

Qvalify AB erbjuder Grundkurs i Internrevision enligt Nya FR2000:2017

Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer värdeskapande sätt enligt principen i nya FR2000. Detta där ledarskap, strategisk inriktning, hållbarhet och olika intressenters intressen tas om hand i större grad. Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen hjälpa er väcka ökat intresse och få ut mer av de interna revisionerna.

Kurslängd
2 dagar

Innehåll

  • Övergripande genomgång av FR2000 ver:2017
  • Rollen internrevisor
  • Revisionsplanering
  • Revisionsteknik
  • Revisionsmetodik
  • Intervjuteknik
  • Praktiska övningar
  • Att skriva avvikelser & Iakttagelser
  • Uppföljning av interna revisioner
  • Ledningens ansvar

Datum & Plats:
2019-02-11–12 Stockholm (Scandic Alvik)
2019-06-04–05 Göteborg (Scandic Mölndal)

Stockholm
Scandic Hotell Alvik
Gustavslundsvägen 153
167 51 Bromma

Mölndal (Göteborg)
Scandic Hotell Mölndal
Barnhemsgatan 23
431 31 Mölndal

Kursavgift: 7 900 kr exkl. moms

Kursen kommer att hållas av kursledare hos Qvalify som varit högst delaktiga i FR2000 Rådet för utvecklingen av den nya versionen av standarden,
samt också med många års erfarenhet som revisor inom bland annat FR2000 hos Qvalify AB.

I kurspris ingår lunch, förtäring under dagen samt kursdokumentation.

Anmälan är bindande.

Denna utbildning erbjuds även som företagsintern just för er verksamhet. Om så önskas, så skicka oss ett mail till utbildning@qvalify.se för att bli kontaktad av oss så tar vi fram ett förslag för att möta ert behov.

Back To Top