skip to Main Content

Internrevisionsutbildning enligt FR2000:2017

Internrevisionsutbildning enligt FR2000:2017
 • ArbetsmiljöFR2000KvalitetMiljö

Qvalify AB erbjuder Grundkurs i Internrevision enligt Nya FR2000:2017

Vi vill med denna utbildning inspirera er att revidera på ett mer värdeskapande sätt enligt principen i nya FR2000. Detta där ledarskap, strategisk inriktning, hållbarhet och olika intressenters intressen tas om hand i större grad. Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen hjälpa er väcka ökat intresse och få ut mer av de interna revisionerna.

Innehåll

 • Övergripande genomgång av FR2000 ver:2017
 • Rollen internrevisor
 • Revisionsplanering
 • Revisionsteknik
 • Revisionsmetodik
 • Intervjuteknik
 • Praktiska övningar
 • Att skriva avvikelser & Iakttagelser
 • Uppföljning av interna revisioner
 • Ledningens ansvar

Kursen kommer att hållas av kursledare hos Qvalify som varit högst delaktiga i FR2000 Rådet för utvecklingen av den nya versionen av standarden, samt också med många års erfarenhet som revisor inom bland annat FR2000 hos Qvalify AB.

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top