Skip to content

Arbetsmiljölagstiftning

Kurs ledningssystem certifiering
  • Arbetsmiljö

Kursbeskrivning

Utbildningen ger en genomgång av de viktigaste punkterna i arbetsmiljölagstiftningen och hur den berör olika typer av verksamheter.

 

Syfte med utbildningen

Syftet är att skapa en förståelse för hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd och vad det innebär för den egna verksamheten.

 

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagaren ha:

·         grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och dess uppbyggnad

·         förståelse för hur det påverkar den egna verksamheten och hur det berör ens verksamhet i praktiken

 

Målgrupp

Målgruppen är chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet (ex. personer som arbetar med KMA-frågor och/eller personalfrågor).

Inga förkunskapskrav.

Kursinnehåll

Arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordningen
Arbetstidslagen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Lagslista och efterlevandskontroll

 

Kursledare: Lars Björkeström
Anmälan är bindande
Utbildningen genomförs på distans via microsoft teams
Inbjudan till utbildning kommer ca 1-2 veckor innan utbildningstillfället

 

Kursanmälan

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg, utbildning@qvalify.se.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner