skip to Main Content

Ett handfast stöd för vård och omsorg av äldre

Qvalify utför oberoende granskning enligt standarden SS 872500:2015 – Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.

SS 872500:2015 fungerar som ett handfast som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster, inklusive äldreboenden. ”Äldrestandarden” som den populärt kallas fungerar även som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och verifiering.

Standarden är ett initiativ från Socialdepartementet och har tagits fram av SIS, Swedish Standards Institute, i samarbete med ett femtiotal aktörer såsom kommuner och regioner, privata företag, myndigheter, högskolor, och fackförbund olika intresseorganisationer. Den publicerades i sin första utgåva i april 2015 och en korrigerad version släpptes i januari 2017.

SS 872500:2015 skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. Standarden utgår ifrån den äldres behov och syftar till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet.

Till skillnad från andra standarder kan du få tillgång till SS 872500:2015 kostnadsfritt, eftersom den är förbetald av Socialdepartementet. Du kan hämta standarden här.

Vill du veta mer?

Välkommen att ladda ned broschyren ”En fingervisning om hur äldrevården kan förbättras” eller kontakta Magnus Göthberg på telefon
031-390 90 03 alternativt via mejl.

Standarden SS 872500:2015 – Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.

Back To Top