Skip to content

Nya ISO 45001 släpps den 12 mars

Nu står det klart att ersättaren till arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 släpps den 12 mars av ISO.

Hälsa och säkerhet på jobbet är fortfarande en utmaning över hela världen. Trots en hel del förbättringar inom området dör över 7 600 människor varje dag från arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar världen över vilket motsvarande över 2,78 miljoner per år.

 

I ett försök att bekämpa detta enorma problem har ISO arbetat länge med en ny internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete. Och nu är den i stort sätt klar och man har utlovat att den formellt släpps den 12 mars 2018. Det innebär att den ersätter den redan befintliga brittiska standarden OHSAS 18001.

För de företag som har OHSAS 18001 så kommer de ha en treårig övergångsperiod, som det ser ut nu, till att gå över till den nya ISO 45001.

Syftet med den nya standarden är bland annat att:

  • Ge stöd till organisationer över hela världen för att ge en säker och hälsosam arbetsplats för arbetstagare och andra människor.
  • Förhindra dödsfall, arbetsrelaterad skada och ohälsa.
  • Ständigt förbättra hälso- och säkerhetsaspekter genom att minska riskerna.

Qvalify kommer inom kort att erbjuda utbildning i ny ISO 45001 och givetvis säkerställa att alla våra kunder som idag är certifierade enligt OSHAS 18001 får den information som krävs för en smidig övergång.

 

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner