skip to Main Content

Qvalify inspekterar Göteborgsbyggnation med hjälp av drönare

Qvalify har fått sitt första uppdrag som involverar UAV-inspektion. UAV står för Unmanned Aerial Vehicle, dvs en obemannad luftfarkost, vanligen kallad drönare. Det är en nybyggnation i Göteborgs där vi kontinuerligt ska ge visuella bilder och inspektioner under byggets gång.

Inspirerande och överraskande kunddag i Jönköping

Den 26 september hölls den traditionella ”Kunddagen” på Elmiamässsan i Jönköping. Intresset var på förhand mycket stort och lokalen (med plats för 130 personer) blev ”knökad”. Under dagen avhandlades kommande nyheter gällande ISO 9001- och ISO 14001-standarderna. Båda är påLäs mer

Styrelsen beslutade: Bredare utbud och nytt namn!

Dåvarande SFK Certifiering AB:s styrelse beslutade under sommaren 2014 att bredda verksamheten med två nya affärsområden: Oberoende granskning samt Kompetensutveckling. Samtidigt beslutades att bolaget skulle byta namn till Qvalify AB. Det nya namnet registrerades hos Bolagsverket den 9 september 2014.

Back To Top