Skip to content

Qvalify ger stöd till människor på flykt

Sedan flera år tillbaka har Qvalify en särskild post i vår budget vilket ger oss utrymme att hjälpa när extraordinära händelser i vår omvärld sker. Vi har idag beslutat att använda dessa avsatta pengar, och vi har valt att samarbeta med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Genom att stödja UNHCR:s arbete bidrar Qvalify till en bättre vardag för några av alla människor som idag är på flykt. Vår gåva är avsedd att ge familjer tak över huvudet, varma kläder, vatten, mat och tillgång till sjukvård.

stodjer-unhcr

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner