skip to Main Content

Stockholms stad anlitar Qvalify som oberoende part för granskning av vissa leverantörer

Efter en offentlig upphandling har Qvalify fått i uppdrag av Stockholms stad att som oberoende part granska vissa av stadens leverantörer. Uppdraget går ut på att kontrollera om leverantörernas utförda arbeten överensstämmer med det som avtalats.
Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner