Skip to content

Välkommen till nya Quno 2.0!

Idag lanserar Qvalify en ny version av det unika rapporteringssystemet Quno. Övergången till nya Quno 2.0 kommer dock att ske succesivt. De tydligaste förbättringarna är effektivare användning och ett modernare gränssnitt.

Efter ca 7 år är Quno fortfarande det mest kompletta rapporteringssystemet på marknaden. Det unika är att all dialog mellan dig och uppdragsledaren, inklusive all tillhörande dokumentation, är samlad på ett ställe. Revisionsrapporter, avvikelsehantering, frågor, kommentarer med mera – allt hanteras på ett överskådligt och effektivt sätt i Quno.

Eftersom systemet är webbaserat krävs ingen installation av programvara. Quno fungerar därför på alla datorer/läsplattor, och det är tillgängligt var som helst i världen (där det finns en internetuppkoppling).

– Quno har uppdaterats löpande genom åren och är mycket uppskattat, säger Per-Olof Winberg, teknisk chef på Qvalify samt projektansvarig för Quno 2.0.

–  Baserat på den positiva återkopplingen från kunderna har vi kunnat behålla grunden från tidigare version. Utvecklingsarbetet av nya Quno 2.0 har därför haft fokus på två saker: att modernisera användargränssnittet och framför allt, att göra användningen ännu effektivare.

Modernare och responsivt gränssnitt

Det första du som kund möts av när du loggar in i Quno 2.0 är ett nytt, modernare utseende. Innehållsstrukturen känns igen från tidigare version men gränssnittet är både tydligare och trevligare, och presentationen av statistik för avvikelser är förbättrad.

Det har hänt mycket på IT-området de senaste åren och Quno 2.0 bygger på modernare teknologi än tidigare. Den nya versionen är bland annat responsiv i betydligt högre grad än tidigare. Fönstret anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar, och att arbeta med Quno 2.0 i en surfplatta går utmärkt. Det är något som många, både revisorer och kunder, kommer att uppskatta.

Effektivare hantering – snabbare återkoppling

Men den största förbättringen i Quno 2.0 handlar inte om design utan om funktionalitet. Och det är framför allt revisorerna som kommer att märka skillnaden. Arbetsflödet är mer överskådligt och betydligt effektivare, och att skapa rapporter går avsevärt snabbare. Kundnyttan är att du i de flesta fall får revisionsrapporten i din dator redan innan revisorn lämnar dina lokaler!

Ytterligare en fördel med Quno 2.0 är att det blir enklare att flytta ett uppdrag från en revisor till en annan, till exempel vid sjukdom. Allt underlag som behövs för att slutföra revisionsarbetet är nu tydligare samlat, vilket underlättar överlämningen och minimerar risken för störningar för dig som kund.

Succesiv övergång till 2.0

Quno 2.0 lanseras den 7 juni och kommer inledningsvis att vara i drift parallellt med den tidigare versionen. Det beror på att allt arbete kring de revisioner som redan rapporterats in i Quno måste fullföljas i samma version. Den tidigare versionen kommer att fasas ut i takt med att revisorerna rapporterar in i nya Quno 2.0. Utfasningen beräknas ta ca 3–4 månader.

Under övergångsperioden kan du som kund komma att behöva arbeta i båda versionerna. Men inloggningsförfarandet är detsamma och det krävs inga särskilda åtgärder från din sida. Systemet öppnar automatiskt ”rätt” version av Quno beroende på vilken version rapporten är skapad. Vi bedömer därför att övergången kommer att gå smidigt.

Har du frågor gällande övergången till nya Quno 2.0, prata i första hand med din revisor. I andra hand går det att kontakta Karin Claesson på karin.claesson@qvalify.se.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner