Skip to content
Två kvinnor och en man har en diskussion

Möt kraven enligt nya ”Visselblåsarlagen” med ISO 37002

Qvalify erbjuder nu verifiering enligt standarden för visselblåsarsystem, ISO 37002:2021.

En oberoende granskning samt verifiering enligt ISO 37002 hjälper er att uppfylla kraven i den nya lagen – Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – och bidrar därmed till en trygg och sund arbetsplats.

Den nya ”Visselblåsarlagen” gäller alla arbetsplatser med 50 eller fler anställda och träder i kraft den 17 december 2021.

Läs mer: https://www.qvalify.se/oberoende-granskning/iso37002/

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner