Skip to content
Hamnen i en liten by på Sveriges västkust

Ny standard möter ökad efterfrågan på marinservice

Enligt Transportstyrelsens Båtlivsundersökning 2020 så vill drygt 20 % av alla båtägare köpa fler tjänster inom service & underhåll för sin båt. Med tanke på att det nästan finns 1 miljon båtar i Sverige så innebär detta stora möjligheter för marina serviceanläggningar som vill stärka sin position.

Godkänd Marinservice är en ny standard framtagen av Qvalify, och bygger på våra erfarenheter av bland annat Godkänd Bilverkstad. Godkänd Marinservice kommer att utgöra en kvalitetsstämpel som stärker förtroendet hos kunderna (och därmed konkurrenskraften hos godkända marinservice-anläggningar). Samtidigt bidrar arbetet för att bli godkänd, och en granskning enligt kravspecifikationen, till att anläggningen kan nå sin fulla potential när det kommer till effektivitet och beläggning.

Läs hela Båtlivsundersökningen hos Transportstyrelsen

Läs mer om Godkänd Marinservice

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner