skip to Main Content

Qvalify informerar om covid-19 2020-03-27

Informationen riktar sig till kunder till Qvalify inom ackrediterad certifiering, FR2000, Godkänd Bilverkstad, utbildning samt övrig oberoende granskning

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare och kunder kommer alltid först. Därför följer vi noggrant de riktlinjer och råd som Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter ger för att minska spridningen av Coronaviruset Covid-19 och agerar utifrån de senaste rekommendationerna.

Qvalify har nu beslutat att allt arbete som kan genomföras på distans utan att äventyra samhällskritiska funktioner ska också tills vidare göra det.

Qvalify har gjort bedömningen att vi tillsvidare genomför samtliga revisioner på distans om inget annat meddelas aktivt, från Qvalifys sida, till er som kund. Detta gäller till att börja med fram till och med 2020-05-08. Har ni en revision inbokad under denna tid kommer ni att bli kontaktade av er tilldelade revisor för planering av revisionen.

Vi har dock rutiner och beredskap för att situationen kan förändras med kort varsel.

När det gäller kunder som, med avseende på rådande situation, bedriver samhällskritisk verksamhet, såsom hälso-och sjukvård, har vi särskilda rutiner.

Utöver ovan planerar Qvalify för att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt på både kort och lång sikt. Men som sagt, hälsa och säkerhet kommer alltid först.

Back To Top