skip to Main Content

Qvalify informerar om covid-19 2020-06-17

Informationen riktar sig till kunder till Qvalify inom ackrediterad certifiering, FR2000, Godkänd Bilverkstad, utbildning samt övrig oberoende granskning

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare och kunder kommer alltid först. Därför följer vi noggrant de riktlinjer och råd som Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter ger för att minska spridningen av Coronaviruset Covid-19 och agerar utifrån de senaste rekommendationerna.

Qvalify har nu gjort bedömningen och beslutat att, från och med 1 augusti 2020, kan revisioner genomföras på plats hos kund förutsatt att båda parter känner sig bekväma med detta samt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vid varje givet tillfälle, tillåter detta. Qvalifys bedömning kan komma att ändras med mycket kort varsel utifrån läget i samhället.

Detta gäller till att börja med fram till och med 2020-09-30. Har ni en revision inbokad under denna tid kommer ni att bli kontaktade av er tilldelade revisor för diskussion och planering av revisionen.

När vi genomför en revision på plats hos er som kunder har vi följande riktlinjer:

  • Meddela revisorn om någon hos er har förkylningssymptom eller är i riskzonen så att vi kan planera om och genomföra revisionen på distans
  • Försök undvika möten under revisionen med många deltagare. Exempelvis vid öppnings- och avslutningsmöte.
  • Undvik handslag och håll distans till varandra.

När det gäller kunder som, med avseende på rådande situation, bedriver samhällskritisk verksamhet, såsom hälso-och sjukvård, har vi särskilda rutiner.

Utöver ovan planerar Qvalify för att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt på både kort och lång sikt. Men som sagt, hälsa och säkerhet kommer alltid först.

Back To Top