Skip to content

Qvalify informerar om covid-19 2021-09-15

Informationen riktar sig till kunder till Qvalify inom ackrediterad certifiering, FR2000, Godkänd Bilverkstad, utbildning samt övrig oberoende granskning

Hälsan och säkerheten för våra medarbetare och kunder kommer alltid först. Därför följer vi noggrant de riktlinjer och råd som Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter ger för att minska spridningen av Coronaviruset Covid-19 och agerar utifrån de senaste rekommendationerna. Nationella så väl som lokala.

Qvalify har gjort bedömningen att de flesta revisioner nu kan genomföras på plats hos kund då vi nu, förhoppningsvis, ser ett slut på pandemin som Covid-19 har skapat. Dock kan revisioner genomföras på distans, dels beroende på vår kunds verksamhet samt om folkhälsomyndighetens nationella och lokala rekommendationer och regler förändras och så kräver. Qvalifys bedömning kan komma att ändras med mycket kort varsel utifrån läget i samhället.

När vi genomför en revision på plats hos er som kunder har vi följande riktlinjer:

  • Meddela revisorn om någon hos er har förkylningssymptom eller är i riskzonen så att vi kan planera om och genomföra revisionen på distans
  • Försök undvika möten under revisionen med många deltagare. Exempelvis vid öppnings- och avslutningsmöte.
  • Undvik handslag och håll distans till varandra.

När det gäller kunder som, med avseende på rådande situation, bedriver samhällskritisk verksamhet, såsom hälso-och sjukvård, har vi särskilda rutiner.

Utöver ovan planerar Qvalify för att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt på både kort och lång sikt. Men som sagt, hälsa och säkerhet kommer alltid först.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner