Skip to content

Styrelsen beslutade: Bredare utbud och nytt namn!

Dåvarande SFK Certifiering AB:s styrelse beslutade under sommaren 2014 att bredda verksamheten med två nya affärsområden: Oberoende granskning samt Kompetensutveckling. Samtidigt beslutades att bolaget skulle byta namn till Qvalify AB. Det nya namnet registrerades hos Bolagsverket den 9 september 2014.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner