skip to Main Content

Hur efterföljs era riktlinjer för märkesidentitet och koncept ”ute på fältet”?

Qvalify utför revisioner och kontroller av processer inom märkesidentitet och koncept, vilket exempelvis kan innefatta:

  • försäljning
  • marknadsföring
  • service
  • teknisk utrustning

Kraften i ert varumärke bygger på att organisationen i alla led kan leverera en sammanhållen, pålitlig varumärkesupplevelse. Att säkerställa märkesidentitet och konceptefterlevnad i hela organisationen är därför av stor vikt. Det gäller inte minst företag med utlokaliserad verksamhet och som representeras exempelvis genom återförsäljare eller liknande.

Läs mer på https://www.qvalify.se/oberoende-granskning/varumarke-konceptefterlevnad/

Back To Top
Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner