Skip to content
Verkstadslokal med garage

Hur efterföljs era riktlinjer för märkesidentitet och koncept ”ute på fältet”?

Qvalify utför revisioner och kontroller av processer inom märkesidentitet och koncept, vilket exempelvis kan innefatta:

  • försäljning
  • marknadsföring
  • service
  • teknisk utrustning

Kraften i ert varumärke bygger på att organisationen i alla led kan leverera en sammanhållen, pålitlig varumärkesupplevelse. Att säkerställa märkesidentitet och konceptefterlevnad i hela organisationen är därför av stor vikt. Det gäller inte minst företag med utlokaliserad verksamhet och som representeras exempelvis genom återförsäljare eller liknande.

Läs mer på https://www.qvalify.se/oberoende-granskning/varumarke-konceptefterlevnad/

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner